murki.pl
  Info | Mapa | Topo | Ogłoszenia | Archiwum | Zdjęcia | Forum | Zaloguj | Kontakt

4. Murki Lęborskie

Mosty Lęborskie zostały dość niespodziewanie odkryte dla trójmiejskiego wspinania w latach 1994–95, jednak dopiero w roku 1997 rozpoczęła się regularna eksploracja tego rejonu. Największą ich zaletą są znaczne wysokości (do 18 m), natomiast największą wadą — odległe położenie. Znaleźć tu można sporo dróg łatwych oraz dużo miejsca na poprowadzenie czegoś nowego, niekoniecznie bardzo trudnego.

W skład Murków Lęborskich wchodzą w tej chwili mosty częściowo zniszczonej w trakcie ostatniej wojny linii kolejowej z Bytowa do Lęborka, oraz most w Lubonicach (linia Kartuzy–Lębork). Tak naprawdę warte wielokrotnych przyjazdów są — prócz mostu lubonickiego — mosty w Kozinie oraz Leśne Wrota. Pozostałe murki zbliżone są wielkością do znanego z Brętowa Gdyńskiego, a budową przypominają w najlepszym przypadku Most na Poligonie. Pewne nadzieje budzi także 10-metrowy granitowy murek w Soszycy (kilka kilometrów na południe od Jasienia).

Dojazd

Przewodnik po Leśnych Wrotach Przewodnik po Wyższym moście w Kozinie Przewodnik po Niższym moście w Kozinie
[schemat-z-odsyłaczami]
Położenie mostów w Kozinie i Leśnych Wrót: a — niższy most w Kozinie, b — wyższy most w Kozinie, c — Leśne Wrota.

Najłatwiej do Mostów w Kozinie (na rys.  ozn. a i b) dostać się samochodem. Oba murki widoczne są z szosy Lębork–Bytów — można zatrzymać się nawet pod samymi mostami (spadające kamienie!). Spod jednego mostu na drugi można przejść pieszo starym nasypem (200 m).

Leśne Wrota (na rys.  ozn. c) znajdują się w lesie, w odległości 100 m od wspominanej już wcześniej szosy — jadąc od strony Lęborka tuż za Oskowem. Samochód można pozostawić na leśnym parkingu (ok. 500 m za ostrym skrętem w prawo), skąd pieszo najpierw kilkadziesiąt metrów prostopadle do szosy w las do starego nasypu i dalej 100 m w prawo, na południowo-zachodni (orograficznie lewy) filar mostu. Osiągnięcie drugiego filara Leśnych Wrót bez przeprawy przez Bukowinę wymaga wycofania się ze wspomnianego parkingu albo (łatwo): (A) do mostu nad Bukowiną, skąd drogą wzdłuż prawego brzegu rzeki ok. 500 m pod most, albo (nieco trudno): (B) do Oskowa, skąd przy krzyżu po lewej stronie drogi w lewo i dalej początkowo niebieskim szlakiem, a później za drogowskazami „Do punktu czerpania wody”. Drogowskazy doprowadzają do parkingu nad brzegiem jeziora używanego głównie przez wędkarzy, a latem również przez stosunkowo nielicznych plażowiczów. Z parkingu drogą wzdłuż brzegu jeziora na południe do jego południowo–wschodniej krawędzi, mijając w połowie drogi pole biwakowe. 250 m za polem biwakowym odchodzi w lewo dość wyraźna ścieżka w kierunku Leśnych Wrót. Ścieżką tą, a za skrzyżowaniem dróg leśnych zarastającą drogą cały czas prosto pod sam most.

Przewodnik po moście w Lubonicach
[schemat-z-odsyłaczami]
Położenie mostu w Lubonicach: z.

W pobliże mostu w Lubonicach (na rys.  ozn. z) najwygodniej jest dostać się korzystając z samochodu. Krótszy z dwóch wariantów dojazdu prowadzi od drogi Gdańsk–Szczecin — jadąc w kierunku Szczecina należy skręcić w wąską asfaltową drogę 1300 metrów za Godętowem, kierując się według tablic „Sportowy połów ryb” (uwaga na zjazd z asfaltu w drogę gruntową w miejscowości Dąbrówka Wielka). Odległość między przejazdem kolejowym a mostem wynosi 350 metrów. Drugi wariant dojazdu pod most prowadzi z Rozłazina; jadąc drogą prowadzącą do miejscowości Dzięcielec — po przejeździe pod małym granitowym murkiem — należy skręcić w prawo, w drogę wykładaną betonowymi płytami (od zjazdu do Lubonic jest ok. 3,5 km).

Odcinki obu opisanych dróg bywają nieprzejezdne, zwłaszcza wczesną wiosną i późną jesienią. Zwykle w nieco lepszym stanie jest droga prowadząca z Rozłazina.

Korzystając z usług PKP można dojechać pociągiem do Godętowa (linia Wejherowo–Lębork), skąd 6 km pieszo.


 

1 Do wcześniejszej wspinaczkowej bytności na moście w Lubonicach (przynajmniej od 1990 roku) przyznaje się grupa niezrzeszonych osób z Lęborka — zjazdy, wspinanie.
Na początek strony Strona główna >> Przewodniki >> Lęborskie >> [ Wyższy w Kozinie | Niższy w Kozinie | Leśne Wrota | Lubonice ]  
 

© murki.pl 2000–2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

poczta@murki.pl